วันแห่งความปลื้มใจ | โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส | 2 มิ.ย. 2565

วันแห่งความปลื้มใจ | โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส | 2 มิ.ย. 2565วันแห่งความปลื้มใจ | โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส | 2 มิ.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน