ที่พึ่ง 2 โลก | โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส | Ep.298

ที่พึ่ง 2 โลก | โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส | Ep.298ที่พึ่ง 2 โลก | โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส | Ep.298
มีเรื่องมาเล่า รับชมทาง Zoom072.com Meeting ID: 892 8398 9294 ทุกวันเวลา 16.00-17.00 น. รีรัน 21.00-22.00 น. รับชมรายการ มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ ทุก Ep ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง https://www.youtube.com/playlist?list=PLL7QHYWYVkc_JD8zMKElyvDnwVIdBjSYL LINE it!
 
Video


Home

Video

มีเรื่องมาเล่า