เพลง : วันอาสาฬหบูชา เวอร์ชั่น 2 (ภาพใหม่ล่าสุดจากพุทธศิลป์ วัดพระธรรมกาย)

เพลง : วันอาสาฬหบูชา เวอร์ชั่น 2 (ภาพใหม่ล่าสุดจากพุทธศิลป์ วัดพระธรรมกาย)เพลง : วันอาสาฬหบูชา เวอร์ชั่น 2 (ภาพใหม่ล่าสุดจากพุทธศิลป์ วัดพระธรรมกาย)
เพลง : วันอาสาฬหบูชา เวอร์ชั่น 2 (ภาพใหม่ล่าสุดจากพุทธศิลป์ วัดพระธรรมกาย) คำร้อง : ธรรมรักษ์ ขับร้อง : ปัญจสิขะ คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส ภาพ : พุทธศิลป์ ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม เนื้อเพลง : อาสาฬหบูชา อาสาฬหบูชา ไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วแก้วสาม ประการ โลกมืดมนอนธนการยาวนานนับล้านโกฏิปี ไร้ผู้เปี่ยมบารมีช่วยชี้หนทางสว่าง ดุจท้องฟ้ายามราตรีไม่มีแสงจันทร์เพ็ญส่อง เวไนยสัตว์ลอยล่อง ในห้วงวัฏสงสาร อาสาฬหบูชา อาสาฬหบูชา ไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วแก้วสาม ประการ จวบจนอาสาฬหมาส ทวยเทพนบหัตถ์สาธุการ องค์พระพิชิตมาร ส่องธรรมสว่างกลางใจ แสดงพระธรรมจักรเป็นหลักพระศาสนา มัชฌิมาปฏิปทาส่องทางกระจ่างกายใน อาสาฬหบูชา อาสาฬหบูชา ไตรรัตน์ประเสริฐบังเกิดขึ้นแล้วแก้วสาม ประการ ท่านพระอัญญาโกณฑัญญ์ผู้รัตตัญญู ได้ตรัสรู้ตามเป็นพระโสดาบัน โลกธาตุลือลั่น สนั่นไปทั่วภพสาม ขอน้อมนมัสการองค์พระรัตนตรัย อาสาฬหบูชา ขอเชิญท่านมา ปฏิบัติบูชา ตลอดพรรษา อาสาฬหบูชา ขอเชิญท่านมา ปฏิบัติบูชา ตลอดพรรษา บูชาพระรัตนตรัย อาสาฬหบูชา อาสาฬหบูชา LINE it!
 
Video


Home

Video

เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะออนไลน์