เมตตาเถิดประเสริฐนัก | โดย พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต | 21 ก.ย. 2565

เมตตาเถิดประเสริฐนัก | โดย พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต | 21 ก.ย. 2565เมตตาเถิดประเสริฐนัก | โดย พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต | 21 ก.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน