พุทธกิจ ตอนที่ 6 | โดย พระพสธร เขมธโร | 22 พ.ย. 2565

พุทธกิจ ตอนที่ 6 | โดย พระพสธร เขมธโร | 22 พ.ย. 2565พุทธกิจ ตอนที่ 6 | โดย พระพสธร เขมธโร | 22 พ.ย. 2565
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระพสธร เขมธโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน