ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ | โดย พระพสธร เขมธโร | 20 ม.ค. 2566

ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ | โดย พระพสธร เขมธโร | 20 ม.ค. 2566ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ | โดย พระพสธร เขมธโร | 20 ม.ค. 2566
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระพสธร เขมธโร โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน