ทบทวนบุญพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก

ทบทวนบุญพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออกทบทวนบุญพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก
พิธีหล่อพุทธปฏิมากร องค์ปฐมพุทธะ ที่ครบถ้วนด้วยลักษณะมหาบุรุษ ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศตะวันออก ในวันมาฆบูชา วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566 LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนบุญ