หนทางบริสุทธิ์ ๓ ชั้น | โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต | 23 พ.ค. 2566

หนทางบริสุทธิ์ ๓ ชั้น | โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต | 23 พ.ค. 2566หนทางบริสุทธิ์ ๓ ชั้น | โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต | 23 พ.ค. 2566
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาธเนศร์ ฐานรโต โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน