การสร้างบารมี | โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส | 24 พ.ค. 2566

การสร้างบารมี | โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส | 24 พ.ค. 2566การสร้างบารมี | โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส | 24 พ.ค. 2566
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระปลัดนพดล สิริวํโส โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน