ครูดี จึงได้ดี โดย พระวิชาญ ภทฺทญาโณ | 23 ก.ย. 2566

ครูดี จึงได้ดี โดย พระวิชาญ ภทฺทญาโณ | 23 ก.ย. 2566ครูดี จึงได้ดี โดย พระวิชาญ ภทฺทญาโณ | 23 ก.ย. 2566
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระวิชาญ ภทฺทญาโณ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา LINE it!
 
Video


Home

Video

ทบทวนฝันในฝัน