เรื่องเด่นวันนี้

อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลกประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลกแฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
ความเป็นมาและอานุภาพเส้นเกศาหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญความเป็นมาและอานุภาพเส้นเกศาหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 

ธรรมะมาใหม่

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนาชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา

กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานสวดพระอภิธรรมวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานสวดพระอภิธรรม

คณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบธรรม มอบทานคณะสงฆ์ปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบธรรม มอบทาน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์

คณะสงฆ์นานาชาติ เจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตรคณะสงฆ์นานาชาติ เจริญพุทธมนต์บทรัตนสูตร

ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลยภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย

วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์


Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด

การแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจผิดพลาดในบางกรณี ทางทีมงานต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า