เรื่องเด่นวันนี้

อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลกประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลกแฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
ความเป็นมาและอานุภาพเส้นเกศาหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญความเป็นมาและอานุภาพเส้นเกศาหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 

ธรรมะมาใหม่

ชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนาชวนต่างชาติให้สนใจ ทาน ศีล ภาวนา

สสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทานสสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน

โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12

รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รอบชิงชนะเลิศ โครงการ Wake Up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันมาฆบูชาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันมาฆบูชา

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8

ชาวพุทธในอินเดีย ร่วมกันจัดงานจุดประทีปโคมลานชาวพุทธในอินเดีย ร่วมกันจัดงานจุดประทีปโคมลาน

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญวันมาฆบูชาวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญวันมาฆบูชา

วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า


Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด

การแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจผิดพลาดในบางกรณี ทางทีมงานต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า