เรื่องเด่นวันนี้

อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลกประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลกแฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
ความเป็นมาและอานุภาพเส้นเกศาหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญความเป็นมาและอานุภาพเส้นเกศาหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 

ธรรมะมาใหม่

คำกล่าวถวายเครื่องกันหนาวคำกล่าวถวายเครื่องกันหนาว

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 9  ธันวาคม พ.ศ.2560พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560

ทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกายทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย

ตามรอยพระพุทธเจ้า อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถานตามรอยพระพุทธเจ้า อินเดีย-เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกายสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิ

วัดภาวนามองโกเลีย จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดภาวนามองโกเลีย จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

4 ขั้นตอนลอยกระทงให้ถูกวิธี4 ขั้นตอนลอยกระทงให้ถูกวิธี

7 สิ่งมหัศจรรย์ ที่ฉันจะทำในวันลอยกระทง7 สิ่งมหัศจรรย์ ที่ฉันจะทำในวันลอยกระทง

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด

การแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจผิดพลาดในบางกรณี ทางทีมงานต้องขออภัยไว้ล่วงหน้า