ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 168 จาก 176)
วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดปฏิบัติธรรม เมือง Heilbronnวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดปฏิบัติธรรม เมือง Heilbronn
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรม One Day Meditation Retreatวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรม One Day Meditation Retreat
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตจัดงานบุญบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายออสเตรียจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายออสเตรียจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
โครงการปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียโครงการปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลีย
วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพุทธบอร์คโดจัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557
วัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพุทธฮัมบวร์กจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพุทธฮัมบวร์กจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2557
วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด