ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 6 จาก 176)
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองปาล์มบีช วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองปาล์มบีช
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟายรัดเซียวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟายรัดเซีย
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดลวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดปฏิบัติธรรมเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานสวดพระปาฏิโมกข์
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมืองโอเดนเซ่
รร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวรร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
 
< ใหม่กว่า   1 2 .. 3 4 5 <6> 7 8 9 ..  174  175    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด