บทสวดมนต์

(หน้า 2 จาก 2)
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะคำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงบทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุบทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ
บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
บทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิบทสวดสรรเสริญมหาสุวรรณนิธิ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด