ข่าวประชาสัมพันธ์

(หน้า 1 จาก 69)
วันสามเณร (วัดพระธรรมกาย) ประจำปี 2563วันสามเณร (วัดพระธรรมกาย) ประจำปี 2563
ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3"
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ 2563 วัดพระธรรมกายขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ปฏิทินปีใหม่ 2563 วัดพระธรรมกาย
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกายขอเรียนเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธรรมกาย
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ  79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
โครงการอบรมสมาธิแก้ว รุ่นที่ 58โครงการอบรมสมาธิแก้ว รุ่นที่ 58
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 8พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 8
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโวโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทงขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันลอยกระทง
ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย
ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะ "ที่สุดแห่งธรรม ถึงได้ด้วยความเคารพ 3"
กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศกำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 25ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 25
ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯขอเชิญร่วมพิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
 
<1> 2 3 4 ..  68  69    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด