คำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา


[ 2 ต.ค. 2556 ] - [ 46016 ] LINE it!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Word of Buddhism คำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
Word of Buddhism
welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

 

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) & Aj.Paul Slater
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English
 
 
 
 
 
 
 

ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา "Word of Buddhism"

 

Yes! With pleasure, let's begin with the word, "Buddhism", Buddhism is the one of the oldest religions in the world and the one of the major religions in the world.
ศานาพุทธ เป็นหนึ่งในศาสนาหลักที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และยังเป็นศาสนาหลักของโลก

For "Buddha" Buddha was the founder of Buddhism, and the meaning of Buddha actually means "the awakened one".
สำหรับ "Buddha" คือ ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ ซึ่งมีความหมายว่าผู้รู้แจ้ง ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

Law of karma = กฎแห่งกรรม

The four noble truths = อริยสัจ 4     Lord Buddha taught us how to be free from suffering in this life, And this we call "Nirvana"
     พระองค์ทรงสอนหนทางแห่งการพ้นทุกข์ นั่นก็คือ "นิพพาน" โดยชี้หนทางเอาไว้ให้เราก็คือ "อริยมรรค 8"

     "Buddhist" actually means those people who respect to the triple gems, which are Buddha, Dhamma and Sankha.
     "Buddhist" หมายถึง ชาวพุทธ, พุทธศาสนิกชน หรือผู้ที่นับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ, พระธรรม และ พระสงฆ์


คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ของพระพุทธศาสนา

Buddhism แปลว่า ศาสนาพุทธ
Buddha แปลว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Buddhist แปลว่า พุทธศาสนิกชน หรือ ผู้นับถือศาสนาพุทธ หรือชาวพุทธ
Law of Karma แปลว่า กฎแห่งกรรม
Four Noble Truths แปลว่า อริยสัจ 4
Eightfold Path แปลว่า มรรคมีองค์ 8

 

รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษในทางพระพุทธศาสนา
 

รับชมคลิปวิดีโอbuddhism
ชมวิดีโอbuddhism  MP3 ธรรมะbuddhism   Download ธรรมะbuddhism

 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Five Precept ศีล 5ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับ Five Precept ศีล 5

ภาษาอังกฤษวันละคำ Release fish and feed the fishภาษาอังกฤษวันละคำ Release fish and feed the fish

ภาษาอังกฤษวันละคำ meditationภาษาอังกฤษวันละคำ meditationHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คําคมภาษาอังกฤษ