วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ


[ 6 ธ.ค. 2561 ] - [ 629 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

      วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

       ภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ซึ่งภายในงานมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าสร้างวัดและผ้าป่าสามัคคี เดินเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ 3 รอบ ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลและร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัด นำโดยกัลยาณมิตรสรีวิมล แจ้งกมลกุลชัย และกัลยาณมิตรเข็มทราย เบทท์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรมณฑา กลีบเมฆ และกัลยาณมิตรนวลพรรณ เจฟฟรีส์ นำกล่าวคำถวาย
 
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

      ส่วนประธานนำกล่าวคำถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ได้แก่กัลยาณมิตรสมจิตร พันธ์มณี, ประธานนำกล่าวมุทิตาสักการะพระเถระ 10 พรรษา ได้แก่กัลยาณมิตรเทียนชัย ชิตวิเชียรกุล ซึ่งในปีนี้มีพระเถระจากวัดพระธรรมกายลอนดอน ถึง 4 รูป คือ พระอาจารย์กิตติพงษ์ สุทฺธาโภ, พระอาจารย์เอกชัย ชยวณฺโณ, พระอาจารย์ทวีศักดิ์ ทีปธมฺโม และพระอาจารย์โชคชาย อินฺทวํโส โดยพระอาจารย์ทั้ง 4 รูป ท่านได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้อยู่ในเพศสมณะตลอด 10 พรรษาที่ผ่านมา

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ

      หลังจากนั้นเป็นการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีมอบของที่ระลึกจากคณะสงฆ์ และพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีร่วมกัน

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ