วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 6 ธ.ค. 2561 ] - [ 675 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 
      วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ,กล่าวคำอาราธนาศีล 5,กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและอธิฐานจิต ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      ภาคสายเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญพระบรมธาตุมณีจักรพรรดิ / รัตนมณีโชติรส / ทิพยมาลาปุปผาสวรรค์เพื่อร่วมบูชาข้าวพระ จากนั้นจึงเป็นพิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มกองกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายโตเกียว ปี 2561, พิธีทอดผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว  ,พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ,พิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ 205 ศูนย์ และในโอกาสนี้พระธนาวุฒิ ติสฺสโร ท่านประธานสงฆ์ ได้เมตตาแสดงธรรมพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับพิธีกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 2561 ที่ผ่านมา และเชิญชวนมาร่วมบุญทอดผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโตเกียว

วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ

       ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมและสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำสาธุชนอธิฐานจิต หลับตาตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้มาร่วมกันสั่งสมในวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ

ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ