คู่มือแสดงขั้นตอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 19435 ] LINE it!
View this page in: English

     
 
คู่มือแสดงขั้นตอนการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 
     
     
     
 
1 การประกอบจาน และการติดตั้งตัวรับ LNB. โดยให้หันท้าย LNB ไปทาง 5 นาฬิกา
       
 
 
         
         
         
         
2 การต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องรับสัญญาณ
 

ควรจะต้องทำการติดตั้งชุดจานรับสัญญาณให้เรียบร้อย แล้วทำการต่อสายมาที่เครื่องรับสัญญาณ โดยที่จะต้องทำการเช็ทช่องรับสัญญาณเครื่องรับโทรทัศน์
( ถ้าเป็นระบบ AV ก็ดูที่เครื่องรับโทรทัศน์เป็น AV - IN แต่ถ้าเป็นสาย RF ก็จะต้องทำการเซ็ทช่องที่เครื่องรับโทรทัศน์ด้วย )

         
 
 
         
         
         
3 การติดตั้งขาตั้งจาน
 

การติดตั้งขาตั้งจานกับผนังปูน, คานเหล็ก หรือไม้นั้น การยึดขาตั้งจานต้องตั้งฉากกับพื้นโลกโดยใช้ Angle หรือ ระดับน้ำในการวัด และสถานที่ติดตั้งต้องมั่นคงแข็งแรง และไม่มีสิ่งกีดขวางการรับสัญญาณ

- การติดตั้งบนพื้นปูน ต้องใช้สว่านเจาะปูนแล้วใช้พุกเหล็กในการยึด ขาตั้งจานเข้ากับผนังปูน
- การติดตั้งกับไม้หรือ เหล็กนั้นต้องทำการยึดกับเสาหรือคานที่มั่นคงแข็งแรง ละใช้ น็อตหรือ สกรูที่เหมาะสมกับงาน

         
         
         
         
4 ปรับจานให้ได้คุณภาพสัญญาณสูงสุด
 
 
4.1 ทำการต่อ Satellite Finder เข้ากับ LNB และเครื่องรับดาวเทียม หลังจากนั้นให้ปรับให้เข็มของ Sat. Finder ให้อยู่ตรงกลางของหน้าปัด
 
 

ปรับหน้าจานให้หันหน้าไปทางทิศใต้เบนทางขวามือ (สำหรับกรุงเทพฯ) ประมาณ 8-10 องศาถ้าดูมุมในเข็มทิศจะอยู่ที่ประมาณ 200 องศา (โดยที่ค่ามุมตรงคอจานให้ชี้อยู่ประมาณ 70 โดยติดตั้งขายึดจานต้องได้ฉาก) โดยสังเกตุเมื่อหันหน้าจานไปตรงกับดาวเทียมเข็มของ Sat. Finder จะกระดิกขึ้นสูงสุด ก็แสดงว่าจานหันหน้าไปรับสัญญาณดาวเทียมตรงที่สุด แล้วทำการขันน็อตเพื่อยึดมุมกวาดที่ขาจาน หลังจากนั้นให้ปรับมุมเงยโดยสังเกตุจากเข็มของ Sat. Finder หลังจากนั้นให้ทำการปรับระเอียดอีกครั้ง เมื่อได้ค่าที่สูงสุดแล้วก็ทำการยึดจานให้เรียบร้อย เมื่อมีระดับสัญญาณสูงที่สุดแล้วทำการเช็คหน้าจานอีกครั้งโดยทำการกดแต่ละมุมของใบจาน (กดด้านบน ล่าง ซ้าย ขวา) ถ้าเข็ม Sat. Finder ตก แสดงว่าจานตั้งถูกทิศแล้ว

 
         
 
 
 
 
 
     
  4.2 หลังจากนั้นก็ต้องทำการพัน Connector ที่ต่อกับ LNB ด้วยเทปพันละลายทุกครั้ง โดยพันเริ่มตั้งแต่เกลียวของ LNB ให้เรียบร้อย  
     
     
     
     
5 การเดินสายเข้าบ้าน  
     
  การติดตั้งสายเข้ากับจานและ การ Looping  
     
 
 
     
  หมายเหตุ : การทำ LOOP ที่ใต้คอจานรับดาวเทียมจะต้องมีขนาดประมาณ 6-8 นิ้ว และจะต้องมีการทำ LOOP ทุกจาน เพื่อไว้ใช้สำหรับการซ่อมบำรุงในกรณีที่มีการเข้าขั้วสายใหม่  
     
     
  การเดินสายสัญญาณ RG – 6
      ควรจะเดินสายชิดผนังห้องหรือมุมห้องให้ดูสวยงามและ ในการเข้ามุมจะต้องไม่หักสายเป็นมุมฉาก ให้สายอยู่ในลักษณะโค้งเพื่อไม่ให้เส้นลวดข้างในหัก
 
     
 
 
     
     
  การเข้า หัว F – Type กับสาย RG-6
     การเข้าหัว F-type กับ สาย RG-6 ในที่นี้จะพูดถึงการเข้าหัวสายกับ Connector แบบเกลียว (Twist On) โดยจะมีระยะการปอกสายดังภาพ
 
     
 
 
     
       หลังจากนั้นให้หมุนหัว F-Type เข้าไปจนสุด ข้อควรระวังในการเข้าหัว F-type คือเวลาปอกสายไม่ควรให้ชีลขาดและอย่าให้ชีลไปพันกับแกนตัวนำสัญญาณ  
     
     
     
     
6 ข้อแนะนำการติดตั้งและใช้งาน  
     
  - ควรวางเครื่องรับดาวเทียมในตำแหน่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ควรวางเครื่องรับดาวเทียมให้ห่างจากวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีของเหลว เช่น น้ำ เป็นต้น และควรวางให้ไกลจากมือเด็กๆ ด้วย
- ในกรณีที่เปิดดูสัญญาณดาวเทียมบ่อยๆ ไม่ควรถอดปลั๊กเสียบหรือปิดไฟฟ้า ควรให้ปิดด้วยวิธีการปิดใช้งานชั่วคราว ( กดปุ่ม สีแดงที่มุมซ้ายด้านบนรีโมท : STANDBY )
- ไม่ควรมีการถอดสายสัญญาณที่ด้านหลังเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบ่อยๆ ( ยกเว้นในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณอาจจะมีการแนะนำการแก้ไขจากศูนย์บริการ CALL CENTER หรือการแก้ไขของช่างติดตั้ง )
- ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ควรมีการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจากสถานที่ติดตั้งเดิม
- การติดตั้งควรใช้สายสัญญาณที่ต่อจากชุดจานรับสัญญาณ ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และไม่ควรเผื่อสายสัญญาณตรงที่ต่อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเกิน 3 เมตร จะทำให้มีการสูญเสียสัญญาณมาก
- ในกรณีที่ไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรล ให้ทดลองเปลี่ยนถ่านในตัวรีโมทใหม่ ( ถ่าน ขนาด “ AAA” )
 
 
     
     


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการติดตั้งจานดาวเทียมรูปแบบการติดตั้งจานดาวเทียม

ศูนย์ดาวธรรมมาตรฐานศูนย์ดาวธรรมมาตรฐาน

อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แนะนำช่อง DMC