วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว


[ 24 ก.ย. 2562 ] - [ 16059 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว

     วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อบูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว

     ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1 เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อบูชาธรรมเนื่องในวาระ ครบรอบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งรุ่นนี้มีอุบาสิกาบวชจำนวน 9ท่าน ซึ่งได้รับความเมตตาพระมหารณภพ โชติลาโภ รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ปฐมนิเทศความเป็นอยู่และความสำคัญของการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว

     นอกจากนี้อุบาสิกาแก้วทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำที่สงบร่มเย็น ซึ่งทุกท่านล้วนตั้งใจทำกิจวัตร ทั้ง ทาน ศีล สมาธิ รับฟังธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ 5 ห้องชีวิต รับบุญปัดกวาดเช็ดถู ตลอดจนฝึกพิจารณาอาหารก่อนทานทุกมื้อ เพื่อเป็นบทฝึกกาย วาจา ใจ ซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจจะขอทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ดีต่อไป

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมร้านสวีทไรซ์ ไทยคุยซีนวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมร้านสวีทไรซ์ ไทยคุยซีน

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาววัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว

รร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวรร. Klar HF & VUC มาเยี่ยมวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ