วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช


[ 1 ต.ค. 2562 ] - [ 16138 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

    วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่และถวายคิลานเภสัช

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

    โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม ก่อนที่ทุกท่านจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรภัตสดา สูญดารา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันตักบาตรพระภิกษุบวชใหม่พร้อมทั้งคณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

    ส่วนภาคบ่ายทุกท่านได้สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีประธานคือ กัลยาณมิตรทีน่า บะทุมมี จากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรแพงตา สีหะราช เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระครูภาวนานันทวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอน ท่านประธานสงฆ์ ได้แสดงธรรมแก่สาธุชนชุดบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส เรื่อง “อานิสงส์การสร้างวัด” ว่าการสร้างวัดนั้นไม่ง่ายเลย เป็นการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ เปรียบเสมือนการลงหุ้นบุญ วัดซึ่งเป็นพุทธบริษัท ใครลงทุนมาก ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ แรงทรัพย์ สติปัญญามาก ก็จะได้บุญบารมีมาก ดังนั้นจึงขอให้รักษาวัดไว้ให้ดีเพื่อที่เราจะได้สั่งสมบุญบารมีให้ติดตัวไปมากๆจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงานบุญชุมชนสัมพันธ์วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ร่วมงานบุญชุมชนสัมพันธ์

วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ