วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 3 ต.ค. 2562 ] - [ 16140 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

     วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

    โดยในภาคเช้าพระมหาอาริยะ โอทาโต ได้นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งบรรยายธรรมในหัวข้อ มงคลชีวิตที่ 23 มีความถ่อมตน ก่อนที่พระครูวินัยธรชาญชัย ปิยวาจโก ท่านประธานสงฆ์ จะได้นำสาธุชนประกอบพิธีกรรม โดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร ซึ่งมีศาสนาวดี อาดัม และ กัลยาณมิตรอิฐิปรียา วงศ์สุเมธรต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอีกด้วย

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

    ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีเจ้าภาพ 3 คณะ ประกอบด้วยคณะที่ 1 กัลยาณมิตรรวินท์ ชินวงศ์-กัลยาณมิตรอุเทน มาลีวัตร์ คณะที่ 2.กัลยาณมิตรศานาวดี อาดัม และคณะที่3.กัลยาณมิตรอิฐิปรียา วงศ์สุเมธรต์ ได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้อธิษฐานจิตตามเสียงหลวงพ่อ พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส และรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี
 
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาวัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา

วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ