สายตาผิดปกติ - ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพ


[ 24 ม.ค. 2554 ] - [ 16436 ] LINE it!

">
สายตาผิดปกติ
">

การทำงานของกล้ามเนื้อรอบเลนส์ตาและสาเหตุของสายตาผิดปกติ

">
สายตาผิดปกติ

">
เรื่องสายตาผิดปกติ...
 
สายตา 
 
        มีการถ่ายทอดความรู้ต่อเนื่องกันมานานแล้วว่า สายตาสั้นเกิดจากแสงที่ผ่านกระจกตาและเลนส์โฟกัสตกไม่ถึงจอประสาทตา เป็นเหตุให้การเห็นไม่ชัดเจน จึงแก้ได้โดยการเอาเลนส์เว้า มาไว้หน้ากระจกตา เพื่อให้ลำแสงถ่างออกเล็กน้อย โฟกัสก็จะตกที่จอประสาทตาพอดี
 
        สายตายาวก็ตรงข้ามกัน คือ โฟกัสตกเลยจอประสาทตา จึงใช้เลนส์นูนมาไว้หน้ากระจกตา เพื่อให้ลำแสงแคบลงเล็กน้อย โฟกัสก็จะตกที่จอประสาทตาพอดี
 
คนที่สายตาปกติ...
 
        เวลาเขามองอะไรไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ชัดทั้งนั้น ทำไมถึงชัด ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่า เลนส์ตาไม่ใช่แข็งเป็นแก้ว แต่เป็นเนื้อเยื่อใสๆ ที่ยืดหดได้
 
โดยอาศัย...
 
        กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ เลนส์ตา ทำหน้าที่ปรับเลนส์ ให้ภาพที่เห็นผ่านเลนส์แล้วไปตกที่จอประสาทตาด้านหลังเลนส์พอดี การเห็นของเขาจึงชัดเจนทั้งใกล้และไกล
 
 
กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ เลนส์ตานั้นมีการทำงานอย่างไร...
 
">
">
การมองเห็น 
">
">
 
        มันทำงานโดยได้รับสัญญาณประสาทอัตโนมัติ ที่ออกมาจากไขสันหลังแล้วผ่านปมประสาทในบริเวณท้ายทอย ถ้าจอประสาทตารับภาพได้ไม่ชัด มันก็จะรายงานไปยังศูนย์ประสาทอัตโนมัติในสมองทันที
 
        ครั้นแล้วศูนย์ประสาทอัตโนมัติก็จะสั่งการกลับมาตามเส้นทางเดิม ให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบเลนส์ตาหดหรือคลาย เพื่อปรับเลนส์ให้ภาพไปตกพอดี
 
คนที่สายตาผิดปกติ ก็เพราะ...
 
        การทำงานของกล้ามเนื้อรอบเลนส์ตานั้นผิดปกติ ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย พบว่า...
 
        พังผืดลึกๆ ใต้กล้ามเนื้อ เกร็งตึงจนไปปิดกั้นการไหลเวียนและทำให้เส้นประสาทในบริเวณนั้นส่งสัญญาณประสาทบกพร่อง การทำงานของกล้ามเนื้อรอบเลนส์ตาในการปรับโฟกัสของเลนส์จึงบกพร่องไป ไม่ใช่เพราะเลนส์ตาผิดปกติ
 
จาก..หนังสือสุขภาพนักสร้างบารมี 
">
">
">
">
">
">
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ปวดหู หูอื้อ- ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพปวดหู หูอื้อ- ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพ

เวียนศีรษะ - ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพเวียนศีรษะ - ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพ

ภูมิแพ้ และหอบหืด - ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพภูมิแพ้ และหอบหืด - ตัวอย่างโรคที่เกิดจากการเสียดุลยภาพHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพของนักสร้างบารมี