ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 2 จาก 226)
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องนอนวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องนอน
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 12วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 12
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
พิธีลอยกระทงธรรมและบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลนพิธีลอยกระทงธรรมและบูชาข้าวพระ ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด