ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 4 จาก 350)
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดตักบาตรต้อนรับฤดูใบไม้ผลิบานวัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดตักบาตรต้อนรับฤดูใบไม้ผลิบาน
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนิวซีแลนด์
วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดกิจกรรม Faith of our Neighbors : Life Journey in Buddhismวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดกิจกรรม Faith of our Neighbors : Life Journey in Buddhism
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองโอเวร์ราทวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองโอเวร์ราท
พระอาจารย์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรในกิจกรรม Guided Thai Meditation Practiceพระอาจารย์วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากรในกิจกรรม Guided Thai Meditation Practice
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลีวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด