ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 4 จาก 226)
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายผ้าไตรบริวารกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายผ้าไตรบริวารกฐินธรรมชัย
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายไทเป พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายไทเป
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีถวายยารักษาโรควัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีถวายยารักษาโรค
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายซีแอตเติล ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐิน
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐินสมปรารถนา สร้างทุกสิ่งวัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐินสมปรารถนา สร้างทุกสิ่ง
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัยวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัย
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด