ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

(หน้า 7 จาก 232)
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์
ชาวบังคลาเทศร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธเวนิสชาวบังคลาเทศร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพุทธเวนิส
วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
วัดภาวนาโซล จัดพิธีบุพเปตพลี   วัดภาวนาโซล จัดพิธีบุพเปตพลี
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่าวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องนอนวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องนอน
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 12วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ 12
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีวัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด