มหาปูชนียาจารย์

(หน้า 12 จาก 14)
กำหนดการ เส้นทาง และแผนที่ต้อนรับพระธุดงค์ สำหรับวันที่ 25  มกราคม พ.ศ.2555กำหนดการ เส้นทาง และแผนที่ต้อนรับพระธุดงค์ สำหรับวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 25 มกราคม พ.ศ.2555 ชิตังเมประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 25 มกราคม พ.ศ.2555 ชิตังเม
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 24 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 24 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 23 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 23 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 22 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 22 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 18 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 18 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 20 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 20 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 19 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 19 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 17 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 17 มกราคม พ.ศ.2555
ธุดงค์ธรรมชัยผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ยังคงมุ่งมั่นเดินทำสมาธิภาวนา เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติให้แผ่นดินธุดงค์ธรรมชัยผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ยังคงมุ่งมั่นเดินทำสมาธิภาวนา เพื่อปัดเป่าภัยพิบัติให้แผ่นดิน
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 16 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 16 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 14 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 14 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 15 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 15 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 7 มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 7 มกราคม พ.ศ.2555
ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 13  มกราคม พ.ศ.2555ประมวลภาพธุดงค์ธรรมชัย 13 มกราคม พ.ศ.2555
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด