DMC NEWS

(หน้า 2 จาก 238)
ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ศธ.คุมเข้มรับน้องเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์
ประชุมเตรียมความพร้อมตักบาตร 10,000 ถ.สีลมประชุมเตรียมความพร้อมตักบาตร 10,000 ถ.สีลม
ศน.จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชาศน.จัดกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด เนื่องในวันวิสาขบูชา
ศธ.เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาศธ.เดินหน้าปฏิรูปการศึกษา
พิธีแถลงข่าวตักบาตร 10,000 รูป ถนนสีลมพิธีแถลงข่าวตักบาตร 10,000 รูป ถนนสีลม
ครม.เห็นชอบให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกครม.เห็นชอบให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
ประชุมสัมมนาสัญจรเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ประชุมสัมมนาสัญจรเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2556สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2556
พิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหารพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
พศ.เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาพศ.เชิญชวนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
รัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 18-24 พ.ค.นี้รัฐบาลเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 18-24 พ.ค.นี้
พิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งจังหวัดยะลาพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้งจังหวัดยะลา
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่า
โครงการดวงตะวันสันติภาพ จัดพิธีจุดโคมสันติภาพโครงการดวงตะวันสันติภาพ จัดพิธีจุดโคมสันติภาพ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด