ข่าวประชาสัมพันธ์

(หน้า 1 จาก 76)
ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 156ขอเชิญร่วมพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ออนไลน์) ครั้งที่ 156
โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564
กำหนดการทอดกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2564กำหนดการทอดกฐินศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ พ.ศ. 2564
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วัดพระธรรมกายกำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วัดพระธรรมกาย
137 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร137 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
ร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมบุญช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการบวชเรียนภาษา International Programโครงการบวชเรียนภาษา International Program
กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออนไลน์ กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายออนไลน์
ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”
สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"
กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
กำหนดการวันธรรมชัย (ออนไลน์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564กำหนดการวันธรรมชัย (ออนไลน์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์
กิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOMกิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOM
กิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวันกิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวัน
 
<1> 2 3 4 ..  74  75    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด