ข่าวประชาสัมพันธ์

(หน้า 1 จาก 72)
ร่วมบุญ สร้างวัดภาวนาเกาลูน เมืองฮ่องกงร่วมบุญ สร้างวัดภาวนาเกาลูน เมืองฮ่องกง
สวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันวิสาขบูชาสวดธรรมจักรมุ่งสู่เป้าหมาย เนื่องในวันวิสาขบูชา
โครงการ “หยุดใจ ชนะภัยโควิด”โครงการ “หยุดใจ ชนะภัยโควิด”
กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)กองบุญบำรุงวัด ในสถานการณ์พิเศษ (covid-19)
พิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์พิธีถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์
ทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกายทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย
โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12โครงการสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 12
โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8
ธรรมยาตราอัญเชิญ ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6
โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ​2563
โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25โครงการบวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 25
โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29 ภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29 ภาคฤดูร้อน
 
<1> 2 3 4 ..  70  71    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด