ข่าวประชาสัมพันธ์

(หน้า 1 จาก 75)
ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”ร่วมบุญทอดปฐมกฐิน “สถาปนาวัดพุทธเคปทาวน์”
สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง สัมมนาวิชาการและนิทรรศการเสมือนจริง "พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล"
กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
กำหนดการวันธรรมชัย (ออนไลน์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564กำหนดการวันธรรมชัย (ออนไลน์) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีถวายอุปกรณ์การแพทย์
กิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOMกิจกรรมวันสมาธิโลก พ.ศ. 2564 ผ่าน ZOOM
กิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวันกิจกรรมบุญออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทุกวัน
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัยขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันธรรมชัย
เปิดรับสมัคร โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39เปิดรับสมัคร โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39
กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2564กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2564
สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2สวดมนต์ เจริญภาวนา เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งออนไลน์
กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์กำหนดการพิธีบุพเปตพลีออนไลน์
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟออนไลน์พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และประทีปโคมไฟออนไลน์
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 
<1> 2 3 4 ..  73  74    เก่ากว่า >   Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด