การเอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้นท่านจะได้รับหรือไม่


[ 22 ก.ค. 2554 ] - [ 16408 ] LINE it!

หลวงพ่อตอบปัญหา
 
 
โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DM
 
 
 
เอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
เอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
 
คำถาม: การเอาอาหารไปเซ่นไหว้ หน้าศพของบรรพบุรุษนั้น อยากทราบว่าท่านจะรับอาหารที่เราเซ่นไหว้ได้หรือไม่คะ ?
 
บรรพบุรุษไม่ได้รับอาหารที่เราเซ่นไหว้เลย
บรรพบุรุษไม่ได้รับอาหารที่เราเซ่นไหว้เลย
 
คำตอบ:  ไม่ได้หรอกนะ อาหารที่ไปตั้งหน้าศพ จะให้ศพลุกขึ้นมากินได้อย่างไร มีแต่ว่าเราทำบุญไปแล้ว อุทิศส่วนกุศลไปให้จึงจะได้ ขนาดตอนยังมีชีวิตอยู่ยังกินไม่ค่อยจะได้ ตายแล้วจะลุกขึ้นมากินได้อย่างไร
 
คำถาม: การถวายสังฆทานคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้างครับ ?
 
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน
 
คำตอบ:  การถวายสังฆทาน คือ การถวายทานแด่คณะสงฆ์ โดยไม่จำเพาะเจาะจงรูปหนึ่งรูปใด เราสามารถทำได้ ๒ ลักษณะ คือ
 
๑. ไปที่วัดใดวัดหนึ่งแล้วนิมนต์พระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป มานั่งหร้อมกัน แล้วนำของถวายท่าน หรือ
 
๒. ไปพบพระรูปใดรูปหนึ่ง แล้วตั้งใจกล่าวถวายเป็นสังฆทานให้ท่านนำไปถวายต่อแก่พระรูปอื่นด้วย ให้ท่านแบ่งปันกันเองในหมู่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตร แล้วไม่ได้กรวดน้ำ คนที่เราอุทิศให้จะได้รับผลบุญไหมถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตร แล้วไม่ได้กรวดน้ำ คนที่เราอุทิศให้จะได้รับผลบุญไหม

เมื่อทำบุญแล้วควรอธิษฐานอย่างไรและควรอุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่เมื่อทำบุญแล้วควรอธิษฐานอย่างไรและควรอุทิศให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่

เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ?เอาไข่เป็ด ไข่ไก่ที่ซื้อจากตลาดมาทำอาหาร จะเป็นการผิดศีลข้อที่หนึ่งไหมคะ?Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

หลวงพ่อตอบปัญหา