World news ประจำวันที่ 17 มกราคม 2556


[ 19 ม.ค. 2556 ] - [ 17322 ] LINE it!

ข่าวรอบโลก
 
วัดภาวนานาโกย่า  จัดพิธีทอดผ้าป่า
 
        ฟังธรรมจากพระอาจารย์สายชล  ธัมมาวุฒิโท  ที่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเทคนิคการวางใจ การเข้าใจความเป็นตัวเอง
 
     วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย สำหรับพิธีกรรมภายในงาน คณะกัลยาณมิตรวัดภาวนานาโกย่าร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และฟังธรรมจากพระอาจารย์สายชล  ธัมมาวุฒิโท  ที่ได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงธรรมะเกี่ยวกับเทคนิคการวางใจ การเข้าใจความเป็นตัวเอง  เทคนิควิธีในการทำสมาธิ 
 
     ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส   และร่วมกันถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย
 
     จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจใส   และร่วมกันถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย โดยมีกัลยาณมิตรดวงสุดา  อานุภาพมาศ เป็นผู้แทนนำกล่าว  พร้อมกันนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายสังฆทานแด่พระอาจารย์ และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์ เพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในวันนี้
 
 
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
 
         พระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล

      ด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช โดยในภาคเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์และกัลยาณมิตรสุภามาส ตันตะวิวัฒน์ เป็นผู้แทนกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และในโอกาสนี้พระณรงค์ คุเณสโก ได้ให้ปกิณกะธรรมเรื่องคุณค่าของการให้ จากนั้นร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระอาจารย์
 
       พิธีกรรมถวายคิลานเภสัช สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันคิลานเภสัช
 
      ภาคบ่ายเป็นพิธีกรรมถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์ และกัลยาณมิตรสุภามาส  ตันตะวิวัฒน์ นำกล่าวคำถวาย ส่วนสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันคิลานเภสัช ก่อนที่พระมหาสงวน สุริยะวังโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้เมตตาแสดงธรรมให้กับสาธุชนผู้มีบุญเรื่องคุณค่าของดวงแก้ว เพื่อเป็นประโยชน์และเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านเป็นอย่างมาก
 
  รับชมวีดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 ม.ค. 56
ชมวิดีโอสรุปข่าวกับ DMC 17 ม.ค. 56   Download ธรรมะสรุปข่าวกับ DMC 17 ม.ค. 56  
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จัดสอบธรรมสนามหลวง ครั้งที่ 4Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวรอบโลก