กัมพูชาหนึ่งในประชาคมอาเซียน


[ 27 พ.ค. 2557 ] - [ 16363 ] LINE it!

กัมพูชาหนึ่งในประชาคมอาเซียน

 

 

ราชอาณาจักรกัมพูชา

     “ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์”  คือคำขวัญของประเทศกัมพูชา  แสดงถึง  3  สถาบันที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน

     กัมพูชาเป็นแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมโบราณ  ปัจจุบันโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก  และได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลก

 

      ราชอาณาจักรกัมพูชา  (Kingdom  of  cambodia)  เป็นชื่อทางการของประเทศกันพูชา  หรือที่เรารู้จักกันในอีกชื่อว่า  เขมร  เมืองหลวงของกันพูชา  คือ  กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชามีพื้นที่  181,035  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเทียบได้ประมาณ  1  ใน  3  ของประเทศไทย  และมีจำนวนประชากรประมาณ  14.8  ล้านคน

     ธงชาติกัมพูชา  แบ่งออกเป็น  3  แถบสีน้ำเงิน  2  แถบ  และแถบกลางสีแดงซึ่งกว้างกว่าแถบสีน้ำเงินสองเท่า  มีรูปปราสาทนครวัดสามยอดสีขาววางอยู่ผืนธง

 

          ตราแผ่นดินของกันพูชา  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงระบอบกษัตริย์  ใช้เป็นตราประจำราชวงศ์กัมพูชาและใช้เป็นตราหน้าหมากทหารด้วย  ประกอบไปด้วย  คชสีห์ (ซ้าย)  และราชสีห์ (ขวา)  ยืนขนาบข้างถือฉัตรห้าชั้น  ตรงกลางเป็นพานแว่นฟ้า  อัญเชิญพระแสงขรรค์  เหนือขึ้นไปเป็นมหากุฎเปล่งรัศมี  แถบแพรที่ฐานมีข้อความภาษาเขมรซึ่งมีความหมายว่า  “พระเจ้ากรุงกัมพูชา” 

คชสีห์  สัตว์ในตำนานที่เป็นส่วนผสมระหว่างคชสาร  (ช้าง)  กับ ราชสีห์  (สิงโต)  คือมีรูปเหมือนราชสีห์  แต่มีวงเหมือนช้างนั่นเอง 

     ดอกไม้ประจำชาติของกัมพูชา  คือ  ดอกลำดวน  มีสีขาวเหลือง  กลิ่นหอมเย็น  มักส่งกลิ่นหอมตอนค่ำ  ในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชา  และยังหมายถึงความสอชื่นและความกลมกลืนอีกด้วย  ที่กัมพูชานิยมปลูกต้นลำดวนตามสวนสาธารณะ

      กูปรี  เป็นสัตว์ประจำชาติของกัมพูชา  และยังเป็นสัตว์ป่าสงวน  1  ใน  15  ชนิดของประเทศไทยด้วย  กูปรีเป็นสัตว์จำพวกกระทิงและวัวป่า  ตัวเต็มวัยอาจสูงได้ถึง  2  เมตร  ลำตัวสีเทาเข้มถึงดำ  ลักษณะเด่นคือตัวผู้มีเขาโค้งยาว  ตีวงไปด้านหน้า  ปลายเขาแตกออกเป็นพู่  พบเฉพาะในแถบอินโดจีนนี้เท่านั้น โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อพรมแดนไทยและกัมพูชา  ไม่มีรายงานการพบเห็นกูปรีมานานแล้ว  นอกจากคำบอกเล่าอย่างไม่เป็นทางการ  จึงจัดอยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาหนึ่งในประชาคมอาเซียน

 

อาเซียน 10 ประเทศDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทำเลที่ตั้ง ของประเทศกัมพูชาทำเลที่ตั้ง ของประเทศกัมพูชา

Google Glass คืออะไรทำอะไรได้บ้างGoogle Glass คืออะไรทำอะไรได้บ้าง

ปกบ้านครองเมือง  ของประเทศกัมพูชาปกบ้านครองเมือง ของประเทศกัมพูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว