ตักบาตรพระ 100 รูป ฉลองทุ่งดาวรวยมหาเศรษฐี ณ สวนไม้ 14 ไร่


[ 11 ธ.ค. 2557 ] - [ 3033 ] LINE it!

ตักบาตรพระ 100 รูป ฉลองทุ่งดาวรวยมหาเศรษฐี
ณ สวนไม้ 14 ไร่ คลองแอนข้างลานจอดรถ P21 วัดพระธรรมกาย
ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 06.30 - 08.30 น.
....ปล่อยปลานับพันชีวิตและปล่อยโค....
สอบถามโทร. 081-632-0487 , 081-632-8307
 
ตักบาตรพระ 100 รูป ฉลองทุ่งดาวรวยมหาเศรษฐี ณ สวนไม้ 14 ไร่ ข้างวัดพระธรรมกาย
 
ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พุทธประเพณี : บวชพระ เดินธุดงค์ อบรมศีลธรรมพุทธประเพณี : บวชพระ เดินธุดงค์ อบรมศีลธรรม

Dhammakaya International Meditation Center (D.I.M.C.) arranged the Ceremony of Offering Sustenance to the Buddha in MayDhammakaya International Meditation Center (D.I.M.C.) arranged the Ceremony of Offering Sustenance to the Buddha in May

Dhammakaya Foundation and the World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) helped the flood victims in MyanmarDhammakaya Foundation and the World Fellowship of Buddhist Youth (WFBY) helped the flood victims in MyanmarHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง