ประมวลภาพพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย


[ 12 ธ.ค. 2559 ] - [ 17347 ] LINE it!

 ประมวลภาพพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
แด่พระภิกษุ - สามเณรวัดพระธรรมกาย
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
     ผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศ ผู้ให้ของดีย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ ในยามที่เหมันตฤดูมาเยือน เสมือนอันเป็นโอกาสดีของเราพุทธ จะได้น้อมถวายของที่เลิศ ที่ประเสริฐ และประณีต เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ยังความอบอุ่นแก่คณะสงฆ์ อันจะเกลี้อกูล แก่การศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
76 ปี พระราชภาวนาจารย์ 21 ธันวาคม พ.ศ.255976 ปี พระราชภาวนาจารย์ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

คำสอนหลวงพ่อทัตตชีโวคำสอนหลวงพ่อทัตตชีโว

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อวยพรปีใหม่ 2560สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อวยพรปีใหม่ 2560Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์