วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว


[ 25 ธ.ค. 2561 ] - [ 626 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

     วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 78 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

     คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในอายุวัฒนมงคล 78 ปี  โดยภายในงานกัลยาณมิตรบุญยัง กัลยาณมิตรสำเนียง นวลแสงสี ได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

      ส่วนในช่วงบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว โดยมีตัวแทนคณะกัลยาณมิตรได้วางดอกไม้สักการะบูชาธรรม หลังจากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจให้ผ่องใส เพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรค โดยประธานนำกล่าวคือ กัลยาณมิตร ดวงกมล สุริยาวงษ์ ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโววัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโววัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโว วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อทัตตชีโวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ