ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ


[ 31 ธ.ค. 2561 ] - [ 16157 ] LINE it!


ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ
และปลื้มตลอดกาล
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7
"รักษ์บวร รักษ์ศีล 5"

 
     พิเศษ ปีนี้เราจะร่วมโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นแบบ เรียงสีต่อๆ กัน เพื่อเป็นการบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร โดยมีขั้นตอน ปฏิบัติง่ายๆดังนี้ 

     1. เราควรเข้าไปถึงในพื้นต้อนรับอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมกาย วาจา ใจ ให้พร้อมรับบุญใหญ่

     2. เราจะไม่เคลื่อนย้ายตำแหน่งถุงกลีบดอกไม้เพราะเจ้าหน้าที่จัดวางถุงเรียงสีเรียบร้อยแล้ว

     3. เราจะโปรยกลีบดอกไม้แยกเป็นสีๆ เรียงต่อๆ กัน ...เราจะไม่โปรยกลีบดอกปะปนสีกัน

     4. เราจะโปรยกลีบดอกรองพื้น 2 ถุงก่อนส่วน อีก 2 ถุง จะโปรยระหว่างพระธรรมยาตราเดิน
         ซึ่งระยะ 1 เมตร โดยเจ้าหน้าที่จะเตรียมกลีบดอกไม้สำหรับโปรยไว้ให้ 4 ถุง

     5.ให้รักษาใจใสๆ ให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ และ กล่าวคำ “สาธุ” ตลอดการนั่งต้อนรับพระธรรมยาตรา

      *** มาร่วมกันโปรยกลีบดอกไม้ เรียงสี ต้อนรับพระธรรมยาตรากว่า 1,135 รูป  ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ อนุสรณ์สถานพระผู้ปราบมาร ทั้ง 7 แห่งกันนะคะ***

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556

วันประชากรโลก วันประชากรโลก

มกุฏพันธนเจดีย์มกุฏพันธนเจดีย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว