ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา


[ 16 ก.ค. 2562 ] - [ 19856 ] LINE it!

อาสาฬหบูชา ความสำคัญ


ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

 

วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ

 

   วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มีความสำคัญคือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

 

ประวัติการสวดธรรมจักร ตั้งแต่ครั้งแรก ถึง ปัจจุบัน


วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ

     อาสาฬหบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นเพราะว่าปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 3 อย่าง คือ

1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเรียกว่า ปฐมเทศนา
2. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญะได้ฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรม และขอบวชในพระพุทธศาสนา
3. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกหลังจากพระอัญญาโกณฑัญญะได้บวชแล้ว คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบ 3 รัตนะ

 

วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญ

 

อาสาฬหบูชา (อ่านว่า อาสานหะ-, อาสานละหะ) แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 ใช้เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งว่า วันอาสาฬหบูชา

 

ประวัติวันอาสาฬหบูชา หลักธรรมในวันอาสาฬหบูชา ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา

Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระธรรมกายประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระธรรมกาย

ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รวมภาพ รวมภาพ "อนุโมทนาบุญ" มากมายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์