วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


[ 12 ก.ย. 2562 ] - [ 17049 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    โดยในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะได้ร่วมกันประกอบพิธีอาราธนาศีล และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรอั้ว คำภูวงษ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาและให้พร ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

    ในภาคบ่ายได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมทั้งประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย โดยมีประธานจุด คือกัลยาณมิตรวรทัย ประเสริฐ เมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยธูปเทียนแพสักการะ ส่วนคณะสงฆ์ก็ได้ถวายพานพุ่มดอกไม้ ตามด้วยคณะเจ้าภาพได้ถวายพานดอกไม้เพื่อบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร หลังจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลา โดยมีประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิต คือกัลยาณมิตรเพิ่มพูน จันทะวงศ์ ก่อนที่ทุกท่านจะได้เดินทางไปปล่อยปลาร่วมกันเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯวัดพระธรรมกายดีซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ