วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว


[ 28 ธ.ค. 2562 ] - [ 800 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

     วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี และพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

      สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งประกอบอาราธนาศีล 5 ก่อนที่จะประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 79 ปี โดยทุกท่านได้น้อมนำธูปเทียนแพ และพานดอกไม้สักการะหน้ารูปหลวงพ่อทัตตชีโว นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรสมดี, กัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย
 
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

      ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมีกัลยาณมิตรอานนท์ จันทะวงสี และกัลยาณมิตรปรมา ศรีจินดา เป็นประธานนำกล่าวถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ร่วมกันตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปีติกันทุกคน

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโววัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อทัตตชีโว

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษแก่ชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญเนื่องในวันพระวัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญเนื่องในวันพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ