วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์


[ 13 ม.ค. 2563 ] - [ 878 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

    วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

     สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัส, กัลยาณมิตรจารุวรรณ ประเสริฐธรรม และกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะพระภิกษุสงฆ์

วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

      ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์และนำปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรนริศ, กัลยาณมิตรสุนันท์ ศิริทัพ และกัลยาณมิตรวิจิตรา ชูจิตตารมย์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ในการนี้คณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆ แด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งได้ประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐาน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน จากนั้นก็ได้รับฟังธรรมะในหัวข้อเรื่อง “กฎแห่งกรรมมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร” จากพระปลัดฐาปกรณ์ สุฐาปโก 
 
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดปฏิบัติธรรมปีใหม่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดปฏิบัติธรรมปีใหม่

วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ