วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา


[ 14 ก.พ. 2563 ] - [ 918 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา

     วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรกว่า 30 คน ร่วมงานบุฐในครั้งนี้

วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา

     วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดโคมมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาเสกสรร จิรภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรกว่า 30 คนมาร่วมงานบุญในครั้วนี้ โดยทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ พร้อมทั้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรโพธิ์ทัย พุทธไชยสงค์ และกัลยาณมิตรพุทธชาติ วรวะลัย เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีอัญเชิญทิพยสุธาโภชน์ และถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์

วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา

     จากนั้นคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ก็ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยมีกัลยาณมิตรพิศมัย ปัตถานัง และกัลยาณมิตรจงกล ชิน นำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะพิเศษจากพระมหาเสกสรร จิรภาโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซล และยังได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วย

วัดภาวนาโซล จัดงานวันมาฆบูชา

     ส่วนภาคค่ำคณะสงฆ์และคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมประกอบพิธีจุดโคมมาฆประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปีติที่ทุกท่านได้มาตามตรึกระลึกนึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันมาฆบูชาวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันมาฆบูชา

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บ้านกัลยาณมิตร

วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ