วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระทนุ ชยารกฺโข


[ 5 เม.ย. 2564 ] - [ 641 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระทนุ ชยารกฺโข
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระทนุ ชยารกฺโข

    วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระอาจารย์ทนุ ชยารกฺโข

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระทนุ ชยารกฺโข

     คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระอาจารย์ทนุ ชยารกฺโข

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระทนุ ชยารกฺโข

     สำหรับพระทนุ ชยารกฺโข เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2485 ละสังขาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 00.30 น. สิริอายุ 79 ปี พรรษา 12 โดยท่านมีประวัติการสร้างบุญบารมีที่งดงาม ทุ่มเทเพื่องานพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังโดยตลอด ทั้งทำด้วยตนเองและชวนผู้อื่นทำ
 
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่พระทนุ ชยารกฺโข

    ถวายลูกชาย (พระเจต อธิมุตฺโต กองภาวนา) ไว้บวชเป็นกำลังในพระพุทธศาสนา สุดท้ายเมื่อลูกๆ เติบโตพอรับงานได้ ก็ได้ตัดสินใจมาบวชเองแล้วยังสร้างวัดที่จันทบุรีจนสำเร็จ งดงาม และยังเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง เป็นที่รักของทุกคน

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่พระทนุ ชยารกฺโข วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แด่พระทนุ ชยารกฺโข

วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี ผ่าน zoomวัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี ผ่าน zoom

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีจุดชวาลบุญ เนื่องในวันพระวัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีจุดชวาลบุญ เนื่องในวันพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ