วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ


[ 9 เม.ย. 2564 ] - [ 593 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมทั้งพิธีถวายกองบุญต่างๆ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     ภายในงานกัลยาณมิตรวาสนา ศรีสม, กัลยาณมิตรศุภวิน สาทจีน และตัวแทนกลุ่มลูกตะวันธรรม คือกัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ เป็นเจ้าภาพกองทุนบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรอัจพิมา เขื่อนคำ เป็นตัวแทนเข้าประจำแท่นกดปุ่มไฟโต๊ะหมู่บูชาข้าวพระในครั้งนี้ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ แบะในการน้พระอาจารย์ซันเดอร์ เขมธมฺโม ได้นำสาธุชนทางบ้านสวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ผ่านระบบ zoom

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

      จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆ ดังนี้ เจ้าภาพกองบุญบูชาพระบรมสารีริกธาตุประจำเดือน คือกัลยาณมิตรปาริมา ธรรมปริพัตรา และกัลยาณมิตรโรส ธีล ตัวแทนกลุ่มลูกพระธัมฯพันธุ์แท้, กองบุญผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด คือพระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก กัลยาณมิตรประกาย บุญขันธ์, กัลยาณมิตรเกล็ดแก้ว ทรงยุติธรรม, กัลยาณมิตรธนิศรา เสนหอย และกัลยาณมิตรชลธิชา นิทาน
 
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

     โดยมีกัลยาณมิตรชลธิชา นิทาน เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่า, กัลยาณมิตรมกร เชาวน์วาณิชย์-กัลยาณมิตรปิยวรรณ ญาณศิริ เจ้าภาพกองบุญยานพาหนะแก้ว ได้กล่าวคำถวายกองบุญ ผ่านระบบ zoom, กัลยาณมิตรธนิศรา เสนหอย และเจ้าภาพกลุ่มลูกพระธัมฯพันธุ์แท้ โดยมีกัลยาณมิตรโรส ธีล เป็นตัวแทนกล่าวคำถวาย, กัลยาณมิตรวนิดา คลู้ทห์-กัลยาณมิตรเทพี นุสายรัมย์ เป็นประนำกล่าวคำถวายกองบุญภัตตาหารและน้ำปานะ ก่อนที่คณะศรัทธาสาธุชนทางบ้านและที่ร่วมพิธีกรรมอยู่ที่วัด จะได้พิธีมุทิตาพระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์

วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ