วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ


[ 18 มี.ค. 2567 ] - [ 696 ] LINE it!


วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ

     วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ เพื่ออัญเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา สถาปนาอุโบสถบูชาธรรม "80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย" ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน  ประเทศอังกฤษ

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ

     โดยภายในงานพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ ได้นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วยลูกพระธัมฯ ชาวเดนมาร์ก และชาวไทย สวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ เพื่ออัญเชิญประกอบพิธีประดิษฐานลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา สถาปนาอุโบสถ บูชาธรรม “80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ

     ซึ่งอุโบสถถือเป็นพุทธสถานที่สำคัญมากในพระพุทธศาสนา ที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานพุทธานุญาตให้ใช้ประกอบสังฆกรรมต่างๆ อาทิ ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทบทวนพระปาฏิโมกข์ ได้สนทนาธรรม นอกจากนี้อุโบสถยังเป็นสถานที่แสดงธรรม สถานที่บรรพชาสามเณร อุปสมบทพระภิกษุ ยกฐานะกุลบุตรผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นต้น ดังนั้นอุโบสถจึงมีความสำคัญมาก เป็นสถานที่ที่ทำให้คณะสงฆ์เกิดความสามัคคี และเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งนับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่ทุกท่านได้มีโอกาส ร่วมพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติ สถาปนาอุโบสถบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย เพื่อประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยกำหนดการพัทธสีมาอุโบสถบูชาธรรม “80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” จะจัดในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ที่จะถึงนี้

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีสมโภชลูกนิมิตมหาสมบัติDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ