สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย


[ 19 เม.ย. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!

หลวงพ่อธัมมชโย พระพุทธศาสนา ธรรมะ อายุยืน  โรคภัยไข้เจ็บ  พระพุทธเจ้า
 
 
สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา
เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

 
 
พุทธศาสนาโลกได้รับประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่จาก การนำของหลวงพ่อธัมมชโย
ผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก 
ในวาระ 80 ปี ของ หลวงพ่อธัมมชโย อาตมภาพ ขอชื่นชม คุณูปการอันล้ำค่า ของหลวงพ่อ
และขอให้ท่านมีอายุยืนยาว มีความสุขกายใจ 
ในเย็นวันนี้ หลังจากที่ บูชา พระพุทธเจ้า สวดพระปริตร
เราจะอาราธนา คุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรแด่หลวงพ่อธัมมชโย

สัพพีติโย วิวัชชันตุ
ขอให้สิ่งร้ายจัญไรทั้งปวงจงหายไปจากท่าน

สัพพะโรโค วินัสสะตุ
ขอให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจงหายไปจากท่าน

มาเต ภะวัตวันตะราโย
ขอให้ภยันตรายทั้งปวงจงหายไปจากท่าน

สุขี ทีฆายุโก ภะวะ
ขอให้ท่านมีความสุข และอายุยืนยาว

.....................................................
พระบัมบาราวาเน่ ติลกรฐานะ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา 
ประธานสงฆ์ ศรีวิชาวรธนรามายะ บางเดกามา เมืองกอลล์ ศรีลังกา
.....................................................

 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลกทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์