ปฏิทินวันพระ 2567 ปฏิทินจันทรคติ


[ 1 ม.ค. 2513 ] - [ 18852 ] LINE it!

วันโกน-วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
มีอะไรเกิดขึ้นในวันพระบ้าง
ฟังธรรม

ปฏิทินวันพระ

ส่งอีการ์ดวันนี้วันพระให้เพื่อนของคุณค่ะ


วันนี้วันพระ


 

ปฏิทินวันพระ
 
 

 ปฏิทินงานบุญ ข่าวสารงานบุญ โครงการอบรมต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย
 
 
 
ปฏิทินวันสำคัญ


ปฏิทินวันพระ

รายงานวันพระทุกสัปดาห์ตลอดปี พ.ศ.2555-2566

ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ตลอดปี 2567-2566-2565-2564-2563-2562-2560....
 
วันพระ
วันพระ วันที่ชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรม
 
 
ปฏิทินวันพระ พ.ศ.2567

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2567
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ (วันมาฆบูชา)

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2567
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีเถาะ
วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2567
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะโรง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง (วันวิสาขบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง (วันอัฏฐมีบูชา)

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2567
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีมะโรง
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2567
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง (วันอาสาฬหบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีมะโรง
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2567
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2567
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมะโรง
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง (วันออกพรรษา)
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2567
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีมะโรง

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2567 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีมะโรง

 
ปฏิทินวันพระ 2566
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2566
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2566
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล (วันมาฆบูชา)
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล
วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีขาล
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2566
วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ (วันสงกรานต์)
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2566
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ (วันฉัตรมงคล)
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2566
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ (วันเฉลิมฯ พระราชินี, วันวิสาขบูชา)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ (วันอัฏฐมีบูชา)
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีเถาะ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2566
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ (วันอาสาฬหบูชา)
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2566
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2566
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2566
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ (วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2566
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ (วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 , วันพ่อ)
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีเถาะ
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีเถาะ
 
 
 
ปฏิทินวันพระ 2565
 
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู
วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีฉลู
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู วันมาฆบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู

ปฏิทินนพระ เดือนมีนาคม 2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม (3) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2565
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ 565 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (4) ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2565
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล วันอัฏฐมีบูชา
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนหก (6) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2565
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล
วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (7) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2565
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล วันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด (8) ปีขาล วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล วันเฉลิมฯ วันแม่
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (9) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2565
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565
วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล วันออกพรรษา
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2565
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล วันลอยกระทง
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (12) ปีขาล

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย (1) ปีขาล
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีขาล
 

ปฏิทินวันพระ 2564
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2564
วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีชวด
วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีชวด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2564
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2564
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2564
วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู วันฉัตรมงคล
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีฉลู
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู วันวิสาขบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู วันอัฏฐมีบูชา
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2564
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2564
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2564
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีฉลู
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2564
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2564
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2564
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู
 

 
ปฏิทินวันพระ 2563
 
ปฏิทินวันพระ เดือนเดือนมกราคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือืนมีนาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีกุน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2563
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด
วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีชวด
วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2563
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีชวด วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีชวด
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2563
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2563
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด
วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด วันเฉลิมฯ วันแม่
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีชวด
วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2563
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีชวด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2563
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด วันออกพรรษา
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีชวด
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด วันลอยกระทง

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2563
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีชวด
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2563
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีชวด
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีชวด

 
 
ปฏิทินวันพระ 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2562
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ วันมาฆบูชา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2562
วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีจอ
วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีจอ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2562
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีกุน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีกุน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีกุน วันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีกุน วันอัฏฐมีบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2562
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีกุน
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2562
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีกุน
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2562
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีกุน

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุน
 
ปฏิทินวันพระ 2561
 
ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2561
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา วันปีใหม่
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา   วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่ ปีระกา
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2561
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ    วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2561
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีจอ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนหก ปีจอ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ   วันวิสาขบูชา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2561
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ วันอัฏฐมีบูชา
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีจอ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ
วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีจอ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง) ปีจอ   วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ   วันเข้าพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2561
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561แรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561แรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2561
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า ปีจอ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2561
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ ปีจอ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ วันออกพรรษา

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ วันลอยกระทง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2561
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีจอ
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ
 
ปฏิทินวันพระ 2560

ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอก
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีวอก
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2560แรม 15 ค่ำ เดือนยี่  ปีวอก

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอก
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม ปีวอก วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอก
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม  ปีวอก

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอก
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอก
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่  ปีวอก

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2560
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกา
วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกา
วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า ปีระกา
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.256 0แรม 14 ค่ำ เดือนห้า  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2560
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก ปีระกา วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนหก ปีระกา  วันอัฏฐมีบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนหก  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2560
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกา
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกา
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด  ปีระกา
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2560
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด  ปีระกา
วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด  ปีระกา วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา วันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 8ค่ำ เดือนแปด ปีระกา

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด ปีระกา
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกา
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกา
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า  ปีระกา
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2560
วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกา
วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกา
วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ  ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีระกา วันออกพรรษา
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด  ปีระกา
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีระกา
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2560
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา วันลอยกระทง
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีระกา
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง  ปีระกา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกา
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย  ปีระกา
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีระกา
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่  ปีระกา

ปฏิทินวันพระ 2559


ปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2559
วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีมะแม
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีมะแม
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2559
วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีมะแม
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนสาม(3) ปีมะแม
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ เมษายน 2559
วันพุธที่ 6 เมษายน 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนสี่(4) ปีมะแม วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนห้า(5) ปีวอก วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก วันอัฏฐมีบูชา
 
ปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2559
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนหก(6) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2559
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีวอก
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก วันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2559 แรม 1 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก วันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2559
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ กันยายน 2559
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนเก้า(9) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2559
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบ(10) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก วันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(11) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2559
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก วันลอยกระทง
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แรม 15 ค่ำ เดือนสิบสอง(12) ปีวอก

ปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2559
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 แรม 8 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีวอก

 

ปฏิทินวันพระ 2558


ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
วันจันทร์ที่ 19 มกราคม2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
วันอังคารที่ 27 มกราคม2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนกุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนมีนาคม
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (วันมาฆบูชา)
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนเมษายน
วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนพฤษภาคม
วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนมิถุนายน
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน7 (วิสาขบูชา)
วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนกรกฎาคม
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (วันอาสาฬหบูชา)

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนสิงหาคม
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนกันยายน
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนพฤศจิกายน
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ 2558 เดือนธันวาคม
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12 (วันรัฐธรรมนูญ)
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน1
 
ปฏิทินวันพระ 2557

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมกราคม
วันพุธ ที่ 8 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
วันพุธ ที่ 15 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 2
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 2

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกุมภาพันธ์
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วันมาฆบูชา
วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 3
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 3

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมีนาคม
วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
วันอาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 4
วันอาทิตย์ ที่ 30 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนเมษายน
วันจันทร์ ที่ 7 เมษายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
วันจันทร์ ที่ 14 เมษายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5
วันอังคาร ที่ 22 เมษายนเป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 5
วันจันทร์ ที่ 28 เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤษภาคม
วันอังคาร ที่ 6 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
วันอังคาร ที่ 13 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา
วันพุธ ที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 6
วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 6

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7
วันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 7
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 7

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกรกฎาคม
วันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
วันศุกร์ ที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8วันอาสาฬหบูชา
วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 8
วันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนสิงหาคม
วันอาทิตย์ ที่ 3 สิงหาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 9
วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 9

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนกันยายน
วันจันทร์ ที่ 1 กันยายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
วันจันทร์ ที่ 8 กันยายน เป็นวันวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
วันอังคาร ที่ 16 กันยายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
วันอังคาร ที่ 23 กันยายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 10

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนตุลาคม
วันพุธ ที่ 1 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
วันพุธ ที่ 8 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 11
วันพุธ ที่ 22 ตุลาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 11
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 12

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันลอยกระทง
วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 12
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 12
วันเสาร์ ที่ 29 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 1

ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนธันวาคม
วันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
วันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1
วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1
วันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 11 ค่ำเดือน 2 วันสิ้นปี

 


ปฏิทินวันพระ 2556
 
ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนมกราคม
วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1
วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1
วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2
วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2 

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 2
วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 2
วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3
วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วันมาฆบูชา

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนมีนาคม
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 3
วันจันทร์ ที่ 11 มีนาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 3
วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 4
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนเมษายน
วันพุธ ที่ 3 เมษายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 4
วันพุธ ที่ 10 เมษายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 4
วันพฤหัสบดี ที่ 18
เมษายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 5
วันพฤหัสบดี ที่ 25
เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนพฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 5
วันพฤหัสบดี ที่ 9
พฤษภาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 5
วันศุกร์ ที่ 17
พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 6
วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันวิสาขบูชา

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือน
มิถุนายน
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 6
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 6
วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 7
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 7

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกรกฎาคม
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันแรม 2 ค่ำเดือน 7
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 7
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 8
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม เป็นวัน
ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 วันอาสาฬหบูชา
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม เป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด วันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 8

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนสิงหาคม
วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 8
วันพุธ ที่ 14 
สิงหาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 9
วันพุธ ที่ 21
สิงหาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 9
วันพฤหัสบดี ที่ 29
สิงหาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 9

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกันยายน
วันพุธ ที่ 4 กันยายน เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 9
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน เป็นวันวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 10
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 10
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 10

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนตุลาคม
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 10
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 11
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 11

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนพฤศจิกายน
วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 11
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 12
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 วันลอยกระทง
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 12

ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนธันวาคม
วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 12
วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 1 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 1
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1 วันสิ้นปี
 
วันพระ 
 
ปฏิทินวันพระ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดปี 2555
 
ปฏิทินวันพระเดือนมกราคม

วัน อาทิตย์ที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
วัน อาทิตย์ที่ 8 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วัน จันทร์ที่ 16 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
วัน จันทร์ที่ 23 มกราคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
วัน อังคารที่ 31 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

 
ปฏิทินวันพระเดือนกุมภาพันธ์

วัน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วัน พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
วัน อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
วัน พุธที่ 29 กุมภาพันธ์เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

 
ปฏิทินวันพระเดือนมีนาคม

วัน พุธที่ 7 มีนาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (วันมาฆบูชา)
วัน พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วัน พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
วัน ศุกร์ที่ 30 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

 
ปฏิทินวันพระเดือนเมษายน

วัน ศุกร์ที่ 6 เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
วัน เสาร์ที่ 14 เมษายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วัน ศุกร์ที่ 20 เมษายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
วัน เสาร์ที่ 28 เมษายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

 
ปฏิทินวันพระเดือนพฤษภาคม

วัน เสาร์ที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วัน อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วัน อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
วัน จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

 
ปฏิทินวันพระเดือนมิถุนายน

วัน จันทร์ที่ 4 มิถุนายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (วันวิสาขบูชา)
วัน อังคารที่ 12 มิถุนายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วัน จันทร์ที่ 18 มิถุนายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
วัน อังคารที่ 26 มิถุนายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

 
ปฏิทินวันพระเดือนกรกฎาคม

วัน อังคารที่ 3 กรกฎาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วัน พุธที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วัน พุธที่ 18 กรกฎาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วัน พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

 
ปฏิทินวันพระเดือนสิงหาคม
วัน พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (2) (วันอาสาฬหบูชา)
วัน ศุกร์ที่ 10 สิงหาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน ศุกร์ที่ 17 สิงหาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
 
หมายเหตุ - วันเข้าพรรษา ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 8/8 )
 
ปฏิทินวันพระเดือนกันยายน

วัน เสาร์ที่ 1 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
วัน อาทิตย์ที่ 9 กันยายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วัน เสาร์ที่ 15 กันยายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
วัน อาทิตย์ที่ 23 กันยายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วัน อาทิตย์ที่ 30 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

 
ปฏิทินวันพระเดือนตุลาคม

วัน จันทร์ที่ 8 ตุลาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วัน จันทร์ที่15 ตุลาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
วัน อังคารที่ 23 ตุลาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วัน อังคารที่ 30 ตุลาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (
วันปวารณาออกพรรษา)

หมายเหตุ -  วันปวารณาออกพรรษา อังคาร ที่ 30 ตุลาคม ( มีสังฆกรรมพระสงฆ์ทำพิธีปวารณาออกพรรษาแทนอุโบสถคือสวดพระปาฏิโมกข์ )(ขึ้น 15 คํ่า เดือน 11)
            - เทศกาลออกพรรษาตักบาตรเทโว เริ่มกฐินกาล พุธ ที่ 31 ตุลาคม (แรม 1 คํ่า เดือน 11)

 
ปฏิทินวันพระเดือนพฤศจิกายน

วัน พุธที่ 7 พฤศจิกายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วัน จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
วัน อังคารที่ 21 พฤศจิกายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วัน พุธที่ 28 พฤศจิกายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (
วันลอยกระทง)


หมายเหตุ  - วันลอยกระทง วันสุดท้ายกฐินกาล พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 )

ปฏิทินวันพระเดือนธันวาคม

วัน พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัน พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
วัน ศุกร์ที่ 21 ธันวาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
วัน ศุกร์ที่ 28 ธันวาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1


ปฏิทินวันพระ 2559

สั่งซื้อปฏิทิน


บทแผ่เมตตา
 
 
วันพระ


นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กันในวันพระ
นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กันในวันพระ

 

วันพระทำอะไรดี

บทความที่เกี่ยวข้องกับปฏิทินวันพระ 

เทปพิเศษเนื่องในวันพระวันพระใหญ่ วันพระเล็กต่างกันอย่างไร
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวันพระ
 
MV วันนี้วันพระ
 

รับชมคลิปวิดีโอวันนี้วันพระ
ชมวิดีโอวันนี้วันพระ   Download ธรรมะวันนี้วันพระ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์

วันครูวิชชาธรรมกายวันครูวิชชาธรรมกาย

ตอกเสาเข็มต้นแรกอาคาร 100 ปี คุณยาย เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกายตอกเสาเข็มต้นแรกอาคาร 100 ปี คุณยาย เนื่องในวันครูวิชชาธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์