อาคาร 100 ปี เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก


[ 27 ส.ค. 2553 ] - [ 18315 ] LINE it!

 
 
อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
เพื่อการเผยแผ่พร­ะพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
สืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำ
 
 
วิชชาธรรมกาย เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ค้นพบและได้นำมาเผยแผ่กลับคืนมาอีกครั้ง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้สืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการรวบรวมหมู่คณะพลิกพื้นนาทุ่มกายถวายชีวิตสร้างวัดพระธรรมกาย นำวิชชาธรรมกายแผ่ขยายไปทั่วโลก เพื่อให้มวลมนุษยชาติได้มีโอกาสเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริง ที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน
 
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง “ครูผู้สืบสายธรรม” นำวิชชาธรรมกายจากพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ  สืบต่อมาถึงพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโยที่ได้เผยแผ่มรดกธรรมอันล้ำค่านี้ให้ขยายไปทั่วโลก เพื่อให้ได้รู้จักหนทางแห่งการเข้าถึงพระธรรมกายภายในที่มีอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน
 
 
 
 
คุณยายอาจารย์ฯ ได้รวบรวมทีมงานจากวัดปากน้ำภาษีเจริญ มาช่วยกันสร้าง "ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม" ท่ามกลางทุ่งนาฟ้าโลง ณ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และต่อมาก็ได้ขยายเป็นวัดพระธรรมกายเพื่อรองรับสาธุชนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นในปัจจุบัน
 
 
โดยมีหลักการว่า สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดี
 
 
ในปัจจุบันวัดพระธรรมกาย ได้มีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากการสมาธิ นอกจากงานด้านปฏิบัติแล้ว วัดพระธรรมกายยังได้เผยแผ่ธรรมะ อบรมเยาวชน ประชาชนพระภิกษุ สามเณร ในโครงการต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอย่างยาวนานและมั่นคง
 
 
งานเผยแผ่ธรรมะไปสู่เยาวชน ในโครงการ เด็กดี V-star กว่า 5 แสนคนแล้ว 
 
 
โครงการอุปสมบท 100,000 รูป เข้าพรรษา และงานเผยแผ่ธรรมะอื่นๆ อีกมากมาย งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหล่านี้กำลังขยายไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและกำลังขยายไปในระดับโลก แต่ภาพเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีผู้นำอย่าง คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ผู้นำการสร้างบารมี ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบ วางระบบระเบียบต่างๆในการจัดงานบุญ ถือเป็นวาระโอกาสที่ทุกท่านจะที่จะได้ร่วมสร้างบุญใหญ่ในการมีส่วนสร้างอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์
" ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับโลก "
 
 
อาคาร-100-ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นสถานที่ทำงานเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ส่องสว่างไปยังใจของมวลมนุษยชาติตลอด_24-ชั่วโมง เป็นอาคารหนึ่งเดียวที่จะเป็นศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกอาคารศูนย์รวมงานสร้างบารมี ที่จะเชื่อมโยงจากอดีต-ปัจจุบัน-สู่อนาคต ให้ชาวโลกได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย
 
 
เป็นอาคารที่สง่างาม ทันสมัยแข็งแรงมั่นคงเพื่อการใช้งานอย่างยาวนาน
 
 
 
 
  
แนวคิดการออกแบบเน้นหลักใช้พื้นที่อย่าง "ประหยัดสุด ประโยชน์สูง"
 
 
 
หน่วยงานต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งหาข้อมูลความรู้ได้อย่างครบวงจรภายในอาคาร 100 ปี
 
*
โรงเรียนพระปริยัติธรรม การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นรากแก้วของการศึกษาให้พระภิกษุ สามเณรได้มีภูมิรู้ในเชิงปริยัติ ควบคู่ไปกับภูมิธรรมในเชิงปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดปฏิเวธ
*
งานผลิตสื่อธรรมะ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
*
DMC Channel สื่อสีขาวที่จะนำเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต และความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมไปสู่ใจชาวโลก
*
สื่อแอนนิเมชั่น งานสื่อภาพสามมิติที่สวยงามตระการตาซึ่งจะทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจและมีความเข้าใจในเรื่องราวของอานิสงส์แห่งบุญและชีวิตในปรโลก
*
สื่อสิ่งพิมพ์ธรรมะและสื่ออื่นๆ อาทิ วารสารอยู่ในบุญ และงานผลิตสื่อธรรมะต่างๆ สื่อประเภท VCD และ Mp3 ซึ่งทุกภาพและทุกตัวอักษรจะก่อเกิดปัญญาบารมีอันสว่างไสวให้เพิ่มพูนขึ้นในใจของผู้อ่านที่มีอยู่ทั่วโลก
*
สื่ออินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชน การเผยแผ่ธรรมะผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ www.dmc.tv, www.kalyanamitra.org, www.dhammakaya.net ฯลฯ สามารถเข้าถึงผู้คนได้ทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนการเผยแผ่ผ่านวิทยุชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้ฟังกลุ่มใหญ่ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ
*
งานด้านต่างประเทศ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นที่ตั้งของสำนักงานที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับวัดสาขาและศูนย์สาขาในทวีปต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย และแอฟริกา รวมทั้งหมด 55 แห่ง
*
งานด้านการศึกษาและวิชาการ งานด้านต่างประเทศ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั่วโลก ที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นศูนย์รวมงานแปลพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ทุกนิกาย เพื่อนำมาศึกษาค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับวิชชาธรรมกายและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ยังใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานมหาวิทยาลัยธรรมกายนานาชาติ (DOU) มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายให้ชาวโลกทุกเชื้อชาติ ศาสนา ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
*
งานอบรมและพัฒนาบุคลากร อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  พราะงานสร้างคนคือหนึ่งในแนวคิดดั้งเดิมของวัดพระธรรมกาย ซึ่งตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้อบรมศีลธรรมให้กับผู้คนนับล้านในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาท, โครงการเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก, โครงการอบรมศีลธรรมบุคลากรภายนอก(โครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร และโครงการองค์กรเปี่ยมสุข)
*
งานสร้างเครือข่ายคนดีทั่วประเทศ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะใช้เป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายคนดี โดยผ่านทางโครงการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โครงการสอบ World-PEC สำหรับบรรพชิตและประชาชนทั่วไป
*
งานอาสาสมัครและบริการ งานอาสาสมัครเป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา รวมถึงสาธุชน งานจัดหาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยงานวัด งานฝึกอบรมและพัฒนาอาสาสมัคร งานด้านจราจร งานสิ่งแวดล้อมและงานและงานพัฒนาระบบสาธารณูปการภายในวัด เป็นต้น
 
 
 
ศีลธรรมจะหวนคืน..สันติสุขจะบังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้
 
อานิสงส์การสร้าง อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
 
- เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานในศาสตร์ทั้งปวง ทั้งทางโลกและทางธรรม
- เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
- ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ที่ไม่เสื่อมสลายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ
- เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริวารสมบัติ เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของมหาชน
- มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใส และมีความสุขอยู่เป็นนิตย์
- มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
- เป็นพลวปัจจัยให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
- มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และมีส่วนแห่งคุณธรรม คุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุ
 
.........................................................................................................................

หรือกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์
Email

รายละเอียดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือ ต้องการจารึกชื่อบนแผ่นทอง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์

บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองบุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคนHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์