ทำบุญมากจะตายเร็ว-ที่นี่มีคำตอบ


[ 5 ต.ค. 2553 ] - [ 15275 ] LINE it!

ความเชื่อกับความใช่
ทำบุญมากจะตายเร็ว

คำถามจากทางบ้าน:
            มีความเชื่อของชาวลาวว่า ถ้าทำบุญมากๆ จะตายเร็ว เพราะว่าจะรีบไปใช้สมบัติ คำกล่าวนี้เท็จจริงอย่างไรครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            คำว่า “ทำบุญมากจะตายเร็ว” นั้น ไม่เป็นความจริง เป็นแค่ความเชื่อเท่านั้น คนเราจะตายเร็วเพราะกรรมปาณาติบาตที่เคยไปตัดรอนชีวิตเขาเป็นหลัก พอถึงเวลาผังนี้ถูกเซ็ตโปรแกรมไว้ ก็จะมาตัดรอนชีวิตของเรา ไม่ได้เกี่ยวกับการจะรีบไปเสวยทิพยสมบัติ แต่ถ้าทำบุญมาก ไม่ว่าจะตายช้าหรือเร็ว เมื่อตายแล้วก็จะได้ไปเสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร ส่วนคนทำบุญน้อย ไม่ว่าจะตายเร็วหรือช้าก็ตาม เมื่อตายแล้วก็จะมีความสุขน้อย เพราะมีทิพยสมบัติน้อย เพราะฉะนั้น จะตายช้าหรือเร็ว ไม่สำคัญเท่ากับมีชีวิตอยู่แล้วได้สั่งสมบุญไว้มากๆ
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต-ที่นี่มีคำตอบลายเซ็นเปลี่ยนชีวิต-ที่นี่มีคำตอบ

กรุ๊ปเลือดบอกนิสัย-ที่นี่มีคำตอบกรุ๊ปเลือดบอกนิสัย-ที่นี่มีคำตอบ

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย-ที่นี่มีคำตอบศิลปะแม่ไม้มวยไทย-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา