โครงการเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจอาสา


[ 22 พ.ย. 2553 ] - [ 17339 ] LINE it!

   
โครงการ
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจอาสาเป็นกิจกรรมที่ นิสิต นักศึกษา จะได้เรียนรู้การเสียสละ มีความภูมิใจในการทำความดี มีศีลธรรม มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบ

รับสมัครและอบรม First Step ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553
ณ เรือนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ชมรมพุทธศาสตร์ฯ ของสถาบัน ทั่วประเทศไทย
...

กิจกรรมค่าย v-Leader
รุ่น1 วันศุกร์ที่19-21 พ.ย. 2553
รุ่น 2 วันศุกร์ที่ 26-28 พ.ย. 2553กิจกรรม v-Cheer
วันศุกร์ที่ 10- 11 ธันวาคม 2553

*ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้น บางกรณี)
 
ติดต่อสอบถามได้ที่... ชมรมพุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยของท่าน


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนา

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ สมุดภาพระบายสี แจกแก่ เด็กดีวีสตาร์กว่าหนึ่งแสนสองหมื่นเล่มร่วมจัดพิมพ์หนังสือ สมุดภาพระบายสี แจกแก่ เด็กดีวีสตาร์กว่าหนึ่งแสนสองหมื่นเล่ม

ตักบาตรพระ 12,500 รูป ณ ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่ตักบาตรพระ 12,500 รูป ณ ถนนช้างคลาน จ.เชียงใหม่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์