โน๊ตขลุ่ยเพลงลอยกระทง


[ 17 พ.ย. 2555 ] - [ 23113 ] LINE it!

โน๊ตขลุ่ยเพลงลอยกระทง
โน๊ตขลุ่ยเพลงลอยกระทง

โน๊ตเพลงขลุ่ยวันลอยกระทง

โน้ตเพลง (ขลุ่ย) เพลง ลอยกระทง ขลุ่ย ท่อนเดียว


----  -ช-ช  --มช  -ล-ดํ  ---รํ  -ดํ-ล  ---ช  ---ม

 ---ช  -ล-ดํ  --ชล  -ดํ--  -ช-ล  -ดํ-รํ  -ดํ-ล --ชช

----  ---ดํ   ---ดํ  --ดํดํ   ----  ---ช  ---ช --ชช

---ดํ  --ดํดํ   ---รํ  -มํ--  -มํ-รํ  -ดํ-ล  --ชล  -ดํ-รํ

----  ---มํ   ---มํ  --มํมํ   ----  ---ดํ  ---ดํ  --ดํดํ

---ดํ  --ลช  --ลดํ  -ล-ดํ   ---ดํ --ลช  --ลดํ -ล-ดํ 
กลับ

จบ


โน๊ตขลุ่ยเพลงลอยกระทง

โน้ตเพลง (ขลุ่ย) เพลง รำวงลอยกระทง   100% ขลุ่ย


โน้ตเพลง (ขลุ่ย) แบบที่ 1
- - - -       - ร - ร        - - ท ร      - ม - ซ       - - - ล     - - ซ ม      - - - ร     - - ร ท
- - - ร     - ม - ซ        - - - ม       - ซ - -        - ร - ม     - ซ - ล     - ซ - ม    - ร - ร
- - - -      - ซ - ซ       - ซ - ซ     - - ซ ซ        - - - -       - ร - ร      - ร - ร      - - ร ร
- - - ซ     - -ซ ซ         - - - ล       - ท - -       - ท - ล     - ซ - ม    - ร - ม     - ซ - ล
- - - -      - ท - ท       - ท - ท     - - ท ท       - - - -       - ซ - ซ    - ซ - ซ   - - ซ ซ
- - - ซ     - - ม ร       - - ม ซ      - ม - ซ        - - - ซ      - - ม ร     - - ม ซ    - ม - ซ

โน้ตเพลง (ขลุ่ย) แบบที่ 2
- - - -    - ซ - ซ    - ม - ซ    - ล - ดํ     - - -  รํ     - ดํ - ล      - - - ซ      - ซ - ม
- - - ซ   - ล - ดํ     - - - ล      - - ดํ -     - ซ - ล    - ดํ - รํ      - ดํ - ล     - ซ - ซ
- - - -     - - - ดํ     - - - ดํ      - ดํ - ดํ     - - - -       - - - ซ       - - - ซ     - ซ - ซ
- - - ดํ   - ดํ - ดํ      - - - รํ     - ม - -     - ม - รํ     - ดํ - ล      - ซ - ล      - ดํ - รํ
- - - -     - - - ม      - - - ม     - ม - ม      - - - -      - - - ดํ        - - - ดํ     - ดํ - ดํ
- - - ดํ   - ล - ซ    - ล - ดํ     - ล - ดํ     - - - ดํ     - ล - ซ      - ล - ดํ     - ล - ดํ


 

เนื้อเพลงรำวงลอยกระทง

 
เพลงรำวงลอยกระทง

วันลอยกระทง


วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

(ซ้ำ 1 รอบ )
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

ขลุ่ย

 
     ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีดั้งเดิมของไทย ทำด้วยไม้ไผ่ปล้องยาวๆ ไว้ข้อทางปลายแต่เจาะทะลุข้ออย่างไฟให้แห้งแล้วตบแต่งผิวให้ ไหม้เกรียมเป็นลวดลายสวยงาม

     ด้านหน้าเจาะรูกลม ๆ เรียงแถวกัน 7 รู สำหรับนิ้วปิดเปิดเสียง ขลุ่ยไม่มีลิ้นเหมือนปี่ แต่เขาใช้ไม้อุดเต็มปล้อง แล้วปาดด้านล่างให้มีช่อง ไม้อุดนี้เรียกว่า ดาก  ทำด้วยไม้สักเพราะไม่มีขุยมาบังลม    ด้านหลังใต้ดากลงมา เจาะรูเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ปาดตอนล่างเป็นทางเฉียงไม่เจาะ ทะลุตรงเหมือนรูด้านหน้า รูที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ เรียกว่า รูปากนกแก้ว

     ใต้รูปากนกแก้วลงมา เจาะรูอีก 1 รู เรียกว่า รูนิ้วค้ำ เพราะเวลาเป่า ผู้เป่าจะใช้หัวแม่มือค้ำปิดเปิดที่รูนี้ เหนือรูนิ้วค้ำด้านหลัง และ เหนือรูบนของรูด้านหน้าทั้ง 7 รู แต่อยู่ทางด้านขวา เจาะรูอีกรูหนึ่งเรียกว่า รูเยื่อ เพราะแต่ก่อนจะใช้เยื่อไม้ไผ่ปิดรูนี้  ต่อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้ ตรงปลายเลาขลุ่ยจะเจาะรูให้ซ้ายขวาตรงกัน  เพื่อร้อยเชื่อก เรียกว่า รูร้อยเชือก
        
     ดังนั้น จะสังเกตว่า ขลุ่ย 1 เลา จะมีรูทั้งสิ้น 14  รู
 
     เพลงที่นิยมฝึกเป่าขลุ่ย ได้แก่ เพลงค้างคาวกินกล้วย เพลงลาวดวงเดือน เพลงนางครวญ 2 ชั้น เพลงพม่าแทงกบ เพลงคลื่นกระทบฝั่ง 2ชั้น
 

เทคนิคการเป่าขลุ่ยในวันลอยกระทงให้ไพเราะ

โน๊ตเพลงขลุ่ยวันลอยกระทง

 


         เทคนิคการเป่าขลุ่ยให้ไพเราะ มีวิธีต่างๆ  เช่น การเป่าเสียงสั่น เสียงเอื้อน เสียงรัว หรือมีเสียงควงประกอบด้วยเป็นต้น  โดยอาศัยการหมั่นฝึกฝนได้หลายอย่างดังนี้

         1. การเป่าเสียงสั่น ต้องบังคับลมให้ออกมาเป็นช่วงๆ ให้ลมทยอยออกมาถี่ๆ หรือห่างๆ ตามต้องการที่จะทำให้เกิดเสียงคล้ายคลื่นตามอารมณ์ของเพลง

         2. การเป่าเสียงรัว หรือการพรมนิ้วทำได้โดยใช้นิ้วเปิดปิดสลับกันถี่ๆ ใช้สอดแทรกเพื่อให้เพลงเกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้น

         3. การเป่าเสียงเอื้อน คือการใช้นิ้วค่อยๆเปิดบังคับลมให้เสียงขลุ่ยโรยจากหนักไปเบาหรือจากเบาไปหนักที่เสียงใดเสียงหนึ่ง

         4. เสียงโหยหวน หวน ใช้ลมและนิ้วบังคับเพื่อให้เสียงต่อเนื่องระหว่างสองเสียง เช่นเสียงคู่สาม คู่ห้า ซึ่งเป็นเสียงที่มีความกลมกลืนกันมากเท่ากับเสียงโดกับเสียงซอล เป็นต้น

         5. การหยุด หรือ การชะงักลม การเป่าขลุ่ยบางจังหวะควรมีการหยุด การเบา การเน้นเสียงบ้าง เพื่อให้เพลงเกิดความไพเราะมากขึ้น

        6. เสียงเลียน หรือ เสียงควง คือการทำเสียงโดยใช้นิ้วต่างกันแต่ได้เสียงเดียวกัน ใช้เมื่อทำนองเพลงช่วงนั้นยาว ทำได้โดยการเป่าเสียงตรงก่อนแล้วจึงเป่าเสียงเลียนและกลับมาเป่าเสียงตรงเมื่อหมดจังหวะ การเป่าโดยใช้เสียงตรงและเสียงเลียนนี้จะทำให้เพลงเกิดความไพเราะได้อีกแบบหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อย่างมากในการเลือกขลุ่ย เพราะขลุ่ยที่ดีเสียงตรงกับเสียงเลียนต้องเท่ากัน

        เท่านี้วันลอยกระทงนี้ เราจะได้ยินเสียงขลุ่ยที่เพราะๆ กันแล้ว


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผลวิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผล

ส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว